„V době, kdy se vlivem krize zvyšuje nezaměstnanost, považujeme za bezprecedentní, že tato stavba připraví o práci dvacet zaměstnanců,“ píše se mimo jiné v petici. Její autoři žádají město, aby stavbu nepovolilo.

Zastupitelé vzali petici na vědomí i s odpovědí, kterou vypracoval vedoucí sekretariátu starosty Daniel Gryc. Vyplývá z ní, že město nemůže do záměru nijak zasáhnout.

„Pozemky, na nichž má obchodní centrum stát, jsou v soukromém vlastnictví a je pouze na jejich majitelích, komu, či za jakým účelem je prodají. Město Zábřeh toto jejich rozhodnutí ovlivnit nemůže,“ napsal Gryc.

Umístění obchodního centra navíc není v rozporu s územním plánem.