Většina zastupitelů argumentovala, že je dokument zbytečný, protože bezdomovcům polehávání a popíjení v centru města stejně nezabrání. „To by byl Kocourkov. Jak by strážník postupoval v situaci, kdy někdo pije alkohol z láhve, která nemá etiketu? Zřejmě by to neochutnával, čichnout k obsahu také nemůže a jak by tedy dokázal, že se jedná o alkohol? Nebo by úplně stačilo, kdyby si někdo dal láhev do sáčku,“ řekl zastupitel Miroslav Mitrofan (ZPŠ). Vyhlášku připravilo vedení města poté, kdy se na radnici začali množit stížnosti na chování problémových občanů. Pokud se zjevně nedopouštějí výtržností, jsou proti nim zatím zatím městští strážníci bezmocní. Není přitom neobvyklé, že se maminky s dětmi bojí projít parkem, protože na ně hulákají opilci.

„Prohřešků se dopouští stále stejná skupina lidí, kteří často budí pohoršení a chovají se nevhodně. Uplatnění vyhlášky samozřejmě závisí na zdravém rozumu strážníků, nejde o šikanu lidí. Město se ale už k problému musí postavit, proto by zastupitelé měli zvednout ruku pro,“ vyzval starosta Šumperka Zdeněk Brož (NV). Vyhláška měla zakázat popíjení alkoholu na všech náměstích, ulicích i parcích. Do výčtu zakázaných území patřily i plochy před supermarkety, kde se nejvíce zdržují bezdomovci. Zákaz se neměl týkat předzahrádek restaurací, výjimka měla platit také první a poslední den v roce.
Šumperská vyhláška je však hodně kontroverzní. Negativní stanovisko k ní v právním rozboru vydalo i ministerstvo vnitra.

„Obecně závazná vyhláška je po věcné stránce v rozporu s platnými právními normami,“ uvedl v odborném stanovisku Vlastimil Bořuta z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra. Zároveň připojil nálezy Ústavního soudu, který podobné obecní vyhlášky zrušil například v Těrlicku nebo v Dobříši. Šumperk se ovšem inspiroval magistrátem města Ústí nad Labem, kde vyhlášku namířenou proti opilcům schválili letos v červnu a podle slov mluvčího magistrátu Milana Knotka se tak podařilo vytlačit opilce alespoň z okolí škol.

„Byla by to mrtvá vyhláška, která rozhodně problém nevyřeší,“ konstatoval zastupitel Milan Pavlas (KSČM), který stejně jako dalších třináct zastupitelů zvedl ruku proti jejímu přijetí.