Na plochách vznikají hokejové plácky i klikatá bludiště. Želízka zvoní o led všude: na šumperských Benátkách, na Krásném, na zábřežském Oborníku, na soustavě rybníků v Žadlovicích u Loštic i na kdejakém vesnickém rybníčku.

U chovných rybníků z toho nejsou rybáři nadšení, protože zvuky z hladiny ruší ryby. „Ty se dostanou do pohybu a spotřebovávají energii nutnou k přežití zimy,“ řekl jednatel loštické organizace rybářů Vlastislav Heidenreich.

Na některých rybnících, které nejsou dobře průtočné, sekají rybáři do ledu díry, aby se ryby nedusily. Organická hmota na dně totiž při oxidaci spotřebovává kyslík, kterého pod zamrzlou hladinou ubývá.