Na slavnostním otevření naučné trasy se u základů bývalé školy v Josefové sešlo 120 lidí. Mezi nimi byl i Miloš Jeřábek, jeden ze tří posledních žijících obyvatel osady.

„Když jsem se odsud odstěhoval, byly mi čtyři roky. Osobní vzpomínky na tuto osadu nemám, všechno vím z vykládání rodičů," řekl starší muž, který své nejútlejší dětství prožil ve zdejší hájovně. Ta je jediným domem, který se z osady zachoval do současnosti.

„Pracoval jsem ale celý život v okolních lesích, ve Františkovském polesí. Toto byl navíc otcův revír," vzpomíná senior.

Osada Josefová vznikla mezi Brannou a vrcholem Vozka v první třetině 18. století. Šedesát let zde fungovala sklárna, od konce 19. století byla v okolí osady v provozu lesní železnice pro svážení dřeva.

Historii osady, její obyvatele, sklárnu i železnici připomíná pět panelů na nově otevřené 650 metrů dlouhé naučné trase vedoucí zaniklým sídlem. Na obsahu informačních tabulí se významně podíleli žáci a učitelé šumperské střední průmyslové školy.

Lesy České republiky zhotovily informační panely, kromě toho opravily i kamenný obloukový most, základy bývalé školy, mramorový kříž a zděná boží muka. Podniku se navíc podařilo obnovit původní most s úzkokolejnou podzemní lanovkou lesní železnice.

Není bez zajímavosti, že návštěva Josefové v 60. letech 20. století inspirovala Vladimíra Körnera k napsání novely Zánik samoty Berhof. „Fiktivní příběh Zániku samoty Berhof umístil do prostoru mezi dnešní Brannou a vrcholem Vozka. Podle spisovatelova vyjádření měl být Berhof toto místo," řekl Pavel Mareš, vyučující na šumperské střední průmyslové škole.

Do Josefové se návštěvníci dostanou po asfaltové lesní cestě z lokality Františkov ležící mezi Jindřichovem a Brannou. Osadou rovněž prochází zelená turistická značka z Branné na Vozku. Bližší informace o osadě Josefová najdou zájemci na webu www.neu-josefsthal.cz.