Sportovní hala stojí v Dukelské ulici od první poloviny 70. let. Největší tělocvična ve městě nevyhovuje technickými parametry, problémy přináší i její stáří. V zimě je například problém ji vytopit. To v kombinaci se zvýšením nájemného v minulých letech způsobilo, že objekt v současnosti využívá jen minimum sportovních oddílů.

„Halu využívají hlavně školy, chodí do ní cvičit žáci hotelové školy a střední školy stavební a strojní. Odpoledne tam máme florbalisty a malé lyžaře. Sportovní oddíly jsou v současnosti rozhodně v menšině," konstatoval ředitel Správy majetku města Jeseník Petr Žaža.

Za novou halu se bijí sami sportovci. Iniciativa Sportovní hala pro Jeseník na sociální síti Facebook získala přes devět stovek příznivců. „Chceme důstojné podmínky pro sport. Je hanba, že některé sportovní oddíly jsou nuceny pořádat domácí zápasy v jiném okrese. Myslíme také na děti. Je těžké upoutat jejich pozornost ke sportu v takových podmínkách," uvádějí Jan Stibor a Martin Trsťan z florbalového klubu FBK Jeseník.

Město plánuje nevyhovující budovu strhnout a nahradit ji novou. V první půli října vyhlásilo výběrové řízení na projektanta budoucího sportovního stánku.

„Jakmile projektanta vysoutěžíme, iniciujeme znovu setkání se sportovními oddíly. Nyní se budeme moci bavit o konkrétnějších věcech," řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.

Náklady bez DPH na stavbu haly nemají překročit 55 milionů korun. Čtrnáct milionů korun již město získalo od soukromého dárce, dalších patnáct až dvacet milionů slíbil přispět Olomoucký kraj. Žáci jeho škol totiž budovu z velké části využívají. Zbývající částku se bude město snažit pokrýt dotací z ministerstva školství. Ve prospěch Jeseníku hraje vícezdrojové financování.

„Měl by vzniknout sportovní stánek s širokým využitím. Objekt takových parametrů bude jediný v okrese, což je velké pozitivum, a mělo by to být při posuzování dotace zohledněno," řekl místostarosta Jeseníku Petr Procházka.

Bourání staré haly by mohlo začít příští rok na jaře. Stavba nové zabere dva roky. Radnice bude muset při plánování prací zohlednit potřeby průmyslové a hotelové školy. Na hodiny tělesné výchovy budou po dobu stavby jejich žáci docházet do jiných tělocvičen ve městě, při teplém počasí budou cvičit venku.

Sportovcům se město snaží vyjít vstříc již nyní. Hodinový nájem ve stávající hale radní snížili ze 440 korun na tři stovky, pro oddíly mládeže do 15 let na 230 korun. „Sportovci ale zůstávají v jiných tělocvičnách. I když sportovní hala výrazně zlevnila, zpět je to netáhne. Setrvačnost je větší," poznamenal Petr Žaža.