Voliči, kteří dali před více než rokem hlas jeho kandidátce, tak mají ze tří původně zvolených zastupitelů už jen jednoho, lídra kandidátky Jiřího Černého. Hned po volbách v říjnu 2010 totiž odstoupil Josef König a na jeho místo postoupil náhradník Jaroslav Benk. Teď nastává další výměna.

Ondřej Jašek přečetl kolegům prohlášení, v němž svůj krok zdůvodnil. Vedení města obvinil z nehospodárného vynakládání finančních prostředků, přičemž kritizoval zejména průběh stavby cyklostezky na trati do Hněvkova. Vedení města podle něj také ne dost otevřeně komunikuje s občany a podnikateli ve městě.

„V neposlední řadě jsem šokován aktuálním vývojem v kauze Wanemi, kdy vedení města svévolně hovoří o mimosoudním vyrovnání s firmou a pokračování příprav projektu, čímž zcela ignoruje zájem občanů o ukončení spolupráce města s firmou Wanemi vyjádřený v posledních volbách,“ uvedl mimo jiné Ondřej Jašek. Na závěr se omluvil všem občanů, kteří mu dali ve volbách důvěru, že jejich očekávání nebyl schopen naplnit.

Kandidátka Zdravý Zábřeh šla do posledních voleb ruku v ruce s dalším nezávislým uskupením - Slovem občana Zábřeha. Pořádaly společné volební mítinky, jimž dominoval zejména boj proti firmě Wanemi a jejímu projektu papírny a teplárny. Společně pak obě sestavy vyhrály volby, získaly před dvacet procent hlasů. Hned po volbách se ale jejich koalice rozpadla, nedokázala se shodnout na obsazení postů na radnici.

Ondřej Jašek patřil po celý rok od voleb k nejhlasitějším členům opozice a nejčastějším diskutérům při jednáních zastupitelstva.

Svou rezignaci písemně doručil na podatelnu radnice ve čtvrtek ráno. Radnice teď osloví prvního náhradníka z kandidátky Zdravý Zábřeh - je to sedmadvacetiletá Alena Bajerová, manažerka neziskové organizace.

Prohlášení Ondřeje Jaška na jednání zastupitelstva v Zábřehu 1. února 2012

Vážení občané města Zábřeha, vážení zastupitelé,
od začátku volebního období uplynul již více než rok, což je dostatečně dlouhá doba pro ohlédnutí se zpět, zhodnocení zda cíle a představy, s nimiž jsem přijal důvěru voličů, bylo možné naplnit, a jak jsem se s touto příležitostí vyrovnal. Mé osobní ohlédnutí mě přivedlo k váženému zamyšlení, zda mé působení v pozici zastupitele je pro město přínosem či nikoli.

Od samotného počátku jsem v rámci možností prosazoval hospodárné vynakládání prostředků z městského rozpočtu a to na základě úplných a transparentních podkladů. Řada kroků učiněných vedením města však svědčí o tom, že o hledání úspor a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků prakticky není zájem. Obhajoba a snaha o prosazení efektivního vynakládání rozpočtových prostředků byla dokonce při projednávání rozpočtových změn označena za „osobní exhibici“.

V závěru roku pak stihla Rada města schválit několik více než kontroverzních projektů v celkové hodnotě téměř milion korun českých, které jsou v době hospodaření schodkového rozpočtu zcela zbytné a na jejichž úkor pak byly kráceny například prostředky na podporu volnočasových aktivit. Těmito kroky vedení města jasně prokazuje, že rezignuje na princip hospodárného vynakládání prostředků, které do rozpočtu nepřináší, ale pouze rozhoduje o tom, jak je utratit.

Pokračováním této reality a ztrátou důvěry ve vedení města pro mě byl průběh realizace cyklostezky Lupěné-Hněvkov. Ačkoli jsem opakovaně upozorňoval na ne zcela transparentní průběh výběrového řízení, realizace a akceptace víceprací v řádu statisíců korun bez hledání příčin vzniku a odpovědnosti těchto víceprací a odpovědnosti za přijatá rizika v podobě skrytých vad přebíraného majetku, nikdo z vedení města neprojevil sebemenší zájem vymáhat vzniklou škodu a hledat odpovědné viníky.

Za zcela zásadní pak považuji způsob komunikace vedení města s občany a podnikateli ve městě. Tzv. programovým prohlášením deklarovaná otevřená komunikace zůstala pouze na papíře a vedení města se stalo tzv. hochy, co spolu mluví a komunikaci zúžili především na aktivity, které mají pro zastoupené politický či finanční přínos. Pravidelná neformální setkání s občany a podnikateli a otevřená informovanost o chodu města zůstaly naprosto stranou zájmu.

Působení v komisi pro rozvoj města, která měla být pro vedení města zdrojem nápadů, jak oživit rozvoj města Zábřeh, se změnilo spíše v neustálé připomínání se a dotazování, zda a jak se s náměty pracuje na místo rychlé reakce a aktivního rozvíjení předložených návrhů.

V neposlední řadě jsem šokován aktuálním vývojem v kauze Wanemi, kdy vedení města svévolně hovoří o mimosoudním vyrovnání s firmou Wanemi a pokračování příprav realizace projektu, čímž zcela ignoruje zájem občanů o ukončení spolupráce města s firmou Wanemi vyjádřený v posledních volbách, který jsem v zastupitelstvu od počátku nekompromisně zastupoval.

Po zvážení výše uvedených skutečností (mj. podpořených průběhem dnešního jednání zastupitelstva, resp. přístupem vedení města k projednávání některých bodů), jsem se rozhodl rezignovat na post zastupitele a člena/předsedy komise pro rozvoj města, neboť se mi nepodařilo najít vhodný způsob argumentace a komunikace, kterým bych rozhodující většinu (vedení města) přesvědčil k uplatnění názorů a myšlenek, které dle mého názoru mohou posunout město Zábřeh vpřed.

Moje rezignace však neznamená rezignaci na pozici občana a obhajobu jeho zájmů a práv a dál budu v rámci možností hledat způsoby, jak městu pomoci najít jeho tvář. V příštích volbách jsem se rozhodl nekandidovat.

Závěrem se omlouvám všem občanů, kteří mi dali ve volbách důvěru a po dobu mého působení v zastupitelstvu mi vyjadřovali podporu, že jsem jejich očekávání nebyl schopen naplnit, nebo naplnil pouze částečně. Věřím však, že mé důvody a postoj pochopí.

Ondřej Jašek, v Zábřeze dne 1. 2. 2012