Zastupitelé se také budou zabývat budoucí podobou Smetanových sadů, kterou řeší již přes půl roku. Revitalizace parku začala již v lednu kácením starých a nemocných stromů.

„Mělo by padnout konečné rozhodnutí, zda bude zachován hudební altán nebo ho nahradí vodní prvek. V této otázce nejsou zastupitelé zajedno, lze očekávat, že výsledek hlasování bude těsný," řekl tajemník šumperské radnice Petr Holub.

S velkou pravděpodobností zastupitelé otevřou otázku Divadla Šumperk. Již na minulém zasedání totiž při debatě někteří zastupitelé vyjádřili svou nespokojenost a dokonce zděšení nad úrovní posledního představení V pátek v 7 u Řeka.  „Po těchto námitkách řada dalších zastupitelů zmíněné představení navštívila, takže se zřejmě otevře diskuze. Je možné, že zastupitelé ustaví pracovní skupinu, která se bude celkovou koncepcí divadla zabývat," řekla mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Jednání zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu v Rooseveltově ulici od 15 hodin.