Stavbě cyklostezky už nic nebrání. Dotaci mají obě města přislíbenou. Zbývalo jen doložit potřebné podklady a souhlasy obou měst s částkou, kterou se budou na stavě podílet.

Právě s tím byl ale nevjětší problém. Zatímco v Lošticích vše odhlasovali už na začátku prosince, v Mohelnici na jednání zastupitelstva ve středu 12. prosince tento materiál neprošel. Chyběl hlas koaličního zastupitele Igora Michálka (TOP 09), který jednání opustil ještě před tímto hlasováním.

Ruku pro tehdy nezvedl ani místostarosta Pavel Kuba (ČSSD). Důvodem bylo to, že zastupitelé předtím neschválili ani rozpočet města na příští rok. „Nemohu hlasovat pro žádnou investici, když není schválen rozpočet, a tudíž nevím, jestli v něm na akci budou peníze," zdůvodnil před dvěma týdny své hlasování Pavel Kuba.

Protože město muselo doložit svůj souhlas do konce letoštního roku, museli se zastupitelé znovu sejít poslední pracovní den před Vánocemi, tedy v pátek 21. prosince. Napodruhé už materiál prošel. Ruku pro zvedlo šestnáct zastupitelů.

Cyklostezka povede z Mohelnice přes Dolní Krčmy na silnici směrem na Újezd. Tam se rozdělí. Jedna větev povede do místní části Újezda, druhá bude pokračovat směrem na Dolní Válce, Horní Krčmy a pak přes pole do Žádlovic, místní části Loštic. Tam vyústí u restaurace Na Pešti.

„Cyklostezku využijí hlavně turisté, kteří míří z Mohelnice na Bouzovsko. Pro místní je to trochu zajížďka, ale zase ve směru do Loštic pojedou z kopce," vysvětlil starosta Loštic Ctirad Lolek (Nez. dem.).

Stavba má přijít přibližně na dvanáct milionů korun, přičemž většinu potřebných peněz pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Mohelnice bude muset ze svého rozpočtu přidat přibližně 1,8 milionu korun, Loštice asi milion.

„V roce 2013 se bude dokončovat projekt a bude výběrové řízení na zhotovitele. Pokud se nikdo z účastníků neodvolá, výsledek bychom měli znát někdy na podzim. Když to bude možné, část prací chceme zahájit už příští rok, zbytek pak v roce 2014, kdy by měla být cyklostezka hotová," přiblížil další postup starosta Mohelnice Antonín Navrátil (TOP 09).

Mohelničtí zastupitelé v pátek 21. prosince odsouhlasili i rozpočet, se kterým bude město v příštím roce hospodařit. Také finanční plán se podařilo schválit až na druhý pokus, a to nejtěsnější možnou většinou dvanácti hlasů.

Rozpočet města má být přebytkový. Příjmy jsou plánované na přibližně 143 milionů korun, výdaje na 134 milionů. Zbývajících devět milionů chce město dát na splácení dlouhodobých půjček.

Investiční akce se budou do rozpočtu zařazovat postupně. V první fázi městští konšelé posvětili vydání přibližně třinácti milionů korun, z nichž většina půjde do oprav silnic a chodníků. „Jde o vyvolané investice po rekonstrukcích inženýrských sítí," vysvětlil starosta Navrátil. Oprav se tak dočkají chodníky a komunikace v ulicích Lazebnické, Růžové, Boženy Němcové nebo Karla Čapka.

„Další peníze pak půjdou na zateplení a výměnu oken v Mateřské školce Hálkova, která přijde přibližně na tři a půl milionu korun. Asi milion korun z této částky pokryje dotace," doplnil místostarosta Pavel Kuba.

„V příštím roce chceme také požádat ministerstvo kultury o dotaci na rekonstrukci věže kostela, kde je potřeba opravit střechu, krovy a klempířské prvky. Chceme se také zaměřit na regenarici sídlišť, konkrétně na oblast kolem ulic Stanislavovy a Nové. V plánu máme opravu chodníků a komunikací a také výstavbu nových parkovacích míst," přiblížil další záměry města starosta Navrátil. O vyčlenění peněz na tyto akce ale budou zastupitelé ještě jednat.