„Schůzku jsem inicioval, protože tomuto problému byla v minulosti věnována malá pozornost a lidem se těžko vysvětluje, proč je město benevolentní. Měli bychom si ujasnit, zda má město vůbec možnost a vůli hazard regulovat," řekl šumperský zastupitel Petr Krill.

Před několika lety bylo v Šumperku kolem dvou stovek klasických hracích automatů, nyní jsou jich v hernách ve městě tři desítky. Zato prudce stoupl počet videoterminálů, což jsou modernější  přístroje pro hru on-line po síti.  V šumperských hospodách a hernách je jich skoro 300.

Šumperští zastupitelé ještě před koncem loňského roku schválili obecně závaznou vyhlášku, která obsahuje seznam sedmadvaceti míst, kde se mohou hrát hazardní hry. K těm se ale musí připočítat dalších sedm heren, které sice na seznamu nejsou, ale k provozu videoterminálů mají  povolení ministerstva financí platné až do roku 2014. Hazard ovšem představuje nezanedbatelný příjem do městské pokladny, z daní a poplatků pro letošek radnice počítá se sedmi miliony korun, jaká bude skutečnost, bude zřejmé v polovině roku. Daňové zálohy totiž přerozděluje finanční úřad čtvrtletně a je pravděpodobné, že již po prvním kvartálu řada provozovatelů zruší přístroje, které jim nevydělávají.

Schůzka zastupitelů kvůli hazardu bude neveřejná. „Lidem bychom ale potom chtěli vysvětlit, proč je situace jaká je a co se s ní dá dělat," dodal Petr Krill.