Věc se týká česko-polské dotace určené na vybavení budovy centra a akce spojené s polskými partnery. Původní výše příspěvku představovala necelých devět set tisíc euro, snížena bude o sto tisíc euro. To odpovídá zhruba třem milionům korun.

„Některé původní položky v rozpočtu, který byl sestavován již v roce 2016, byly nadhodnocené. Jedná se například o položky na dopravu či tlumočení. Změnou rozpočtu jsme jej chtěli narovnat a optimalizovat vzhledem k aktuálním cenám na trhu. Rozpočet byl v některých kapitolách zbytečně vysoký a finanční prostředky ve výši přibližně sto tisíc eur by se nevyčerpaly,” vysvětlila Jana Dekanová, hlavní manažerka projektu.

Nevyčerpáním dotace v plné výši město zároveň uspořilo přibližně tři sta tisíc korun, které představují desetiprocentní spoluúčast z jeho rozpočtu.

MUDr. Milan Provazník, Poliklinika AGEL Olomouc
Úpal, průjem, klíšťata. Olomoucký lékař radí, jak na letní strasti

Snížení rozpočtu se nijak nedotkne plánovaných akcí ani běhu projektu.

„Změnou byl projekt zefektivněn a narovnán. Navíc se uspořily finanční prostředky při splnění všeho, co má být z projektu pořízeno,” dodala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Záležitost otevřel svým dotazem na posledním zasedání jesenického zastupitelstva Petr Procházka. „Loni na podzim byly sníženy způsobilé výdaje u tohoto projektu o 105 tisíc euro, necelé tři miliony korun. Jednalo se o položky takzvaných neuznatelných výdajů. Jak se to stalo, proč se to stalo, kdo o tom rozhodl, kdo je potencionálně viník této situace? dotázal se.

Vedoucí oddělení investic Jiří Uher reagoval, že v projektu nastalo několik změn a v souvislosti s tím město s poskytovatelem dotace řešilo velkou žádost o změnu.

„Jednalo se o měkkou část projektu, poskytovatelem dotace byly shledány neuznatelné náklady. Jednalo se o počítače, které byly pořízeny na aktivitu, která do projektu nespadala,“ uvedl na zasedání zastupitelstva místostarosta Václav Urban.

„Projekt nebyl od samého začátku zřejmě úplně dobře veden. Objevily se chyby, které se touto změnou napravovaly,“ poznamenala záhy starostka Blišťanová.

Aktuálně nicméně město vyloučilo, že by se některá část projektu nerealizovala nebo ji musela radnice doplácet ze svého rozpočtu.

Centrum společných aktivit bylo slavnostně otevřeno loni v září. Stalo se zejména novým domovem Knihovny Vincence Priessnitze. Kromě toho nabízí zázemí pro řadu rozličných aktivit - workshopovou místnost, multimediální učebnu či hudební salonek.