U sběrny v Olomoucké ulici v Zábřehu narazí člověk na zavřená vrata. Škvíra v plechovém plotu odhaluje pohled na zcela vyklizený dvůr. V Šumperku v Jílové ulici už není ani patrné, že zde ještě před nedávnem sběrna bývala. Brána, váha, buňka pro obsluhu, všechno je pryč. Jen na vratech do obou areálů visí informace s cedulí, kam mají volat lidé, kteří nedostali zaplaceno za odevzdaný sběr.

„Do Hopru jsem jezdil roky. Kovy tu vykupovali za dobré ceny. Jako jedni z mála brali i papír. Před nedávnem jsem tam byl se šrotem, ale peníze na účet mi nepřišly,“ popisuje svoji zkušenost Zdeněk Navrátil ze Šumperku.

Situace okolo společnosti Hopr Trade je dlouhodobě komplikovaná. Od listopadu 2016 se nachází v úpadku a od září minulého roku v konkurzu. Proti tomu firma podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, konkurz nicméně i tak zatím dál běží.

Co doporučil krizový manažer?

Situaci firmy Hopr Trade posuzoval loni v listopadu krizový manažer Tomáš Schmied. Konstatoval, že zadlužení společnosti roste. Doporučil insolvenční správkyni co nejdříve provoz v režii firmy Hopr ukončit a provozovny v co největší míře pronajmout i se zaměstnanci. Z výnosu nájemného pak uhradit část pohledávek.

„Se zaměstnanci nespadajícími do pronajaté části závodu dlužníka doporučuji bez zbytečného odkladu ukončit pracovní poměr,“ stojí ve zprávě z loňského listopadu.

Začátkem letošního února se na krajský soud obrátil jednatel firmy Hopr Trade Petr Hošek. Uvedl, že skončil mateřský provoz v Zábřehu na Cihlářské ulici.

Daří se provozy propachtovat?

„Provoz v Zábřehu byl pro provozování celého závodu nejzásadnější,“ stojí v dopise.

V něm jednatel zároveň vyzval, aby krajský soud na zastavení provozu a nakládání s majetkem firmy dohlédl.

„Zejména mi jde o to, aby o možnosti pachtu závodu či koupě majetku byli informováni všichni zájemci včetně těch finančně silných, kteří podnikají ve stejném oboru,“ stojí v dopise.

O pronájem sběren projevily začátkem února zájem firmy jako Can Enco Group, Trojek nebo SD slévárny.

V nejnovější zprávě z 10. února 2021 insolvenční správkyně informovala, že již propachtovala sběrny v Olomouci, Prostějově, Vyškově a posléze i Mohelnici firmě VR Morava. Naopak provozovny v Zábřehu a Šumperku, kde byla firma Hopr v pronájmu, byly či mají být vyklizeny.

„Hlavní areál v Zábřehu generoval měsíční záporný hospodářský výsledek v řádu stovek tisíc korun českých. Musel být tedy bez odkladu zastaven, neboť provozovat závod v průběhu insolvenčního řízení se záporným výsledkem z dlouhodobého hlediska nelze,“ uvedla insolvenční správkyně ve zprávě z desátého února.

Majetek firmy Hopr by měl být v rámci konkurzu prodán. Prodej nemovitostí však komplikují zástavy v souvislosti s běžícím trestním řízením.