Učitelky zde s dětmi tráví většinu času a odehrávají se zde i nejrůznější akce pro rodiče. K té poslední - předvánoční - školka přizvala rodiče i zábřežské trubače, kteří se postarali o zahájení i ukončení. Mezitím se v programu představily a na stromeček zavolaly zástupci dětí ze všech oddělení školky a zazpíval i školní sboreček Hlásek.

Ztichlou zahradou přitom zněly vánoční koledy, říkanky s pohybem a došlo i na společné zpívání s rodiči. Každý z přítomných si také mohl na vánočním zvonu vyzvonit štěstí. MŠ Strejcova to při zazimovávání zahrady každoročně umožňuje už celou jednu desítku let.

Výtěžek z jarmarečního prodeje poslouží školce na nákup dárků, které děti vtomto týdnu najdou při vánočních besídkách pod školním stromečkem.