Čestnými občany Šumperku je šedesátka osobností. Většinu tvoří významní rodáci nebo lidé, kteří se o rozvoj města zasloužili. Po druhé světové válce byla řada čestných občanství udělena i lidem, kteří na město nemají žádnou vazbu.

Čestným občanem Šumperka se tak stal například tehdejší prezident Edvard Beneš, předseda národního shromáždění Josef David, předseda vlády Zdeněk Fierlinger, ale i čelní představitelé komunistické strany Zdeněk Nejedlý, Václav Nosek nebo první dělnický prezident Klement Gottwald.

Zatímco Gottwaldovi a Noskovi zrušili čestná občanství šumperští zastupitelé v říjnu 1998, Nejedlý je na seznamu stále zapsán. A prozatím to tak i zůstane.

„Vedení města se v nejbližším období revizí čestných občanů zabývat nebude,“ informovala mluvčí radnice Soňa Singerová.

První dělnický prezident figuruje od roku 1948 až do současnosti na seznamu čestných občanů Jeseníku.

„Čestné občanství, které bylo dáno Klementu Gottwaldovi, je poplatné době, kdy bylo uděleno. I toto patří do historie města. Vzhledem k událostem, které v těchto měsících řešíme v souvislosti s nemocí Covid-19, není odnětí občanství na stole. Nevylučuji ale, že pokud bude vůle zastupitelstva, je možné zmíněné téma otevřít,“ sdělila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

V Mohelnici řekli Klementovi ne

Naposledy čestná občanství odebírali zastupitelé Mohelnice. Klementu Gottwaldovi a Anežce Hodinové-Spurné jej odejmuli letos 22. dubna. Téma řešili v souvislosti s připravovanou publikací o historii města.

„Ti, co Klementa Gottwalda a Anežku Hodinovou-Spurnou navrhli za čestné občany, neměli možnost se v dalším vývoji svobodně rozhodnout, zda jim tento titul odejmout nebo nechat. Myslím, že oběma titul nenáleží, historie ukázala důvody, proč to tak je,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Klement Gottwald byl československý komunistický politik. Od roku 1929 byl poslancem, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa. Byl odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců i nevinných lidí.

Anežka Hodinová-Spurná byla funkcionářka Komunistické strany Československa, poslankyně, předsedkyně Výboru československých žen a Československého výboru obránců míru. V roce 1948 se zapojila do organizace státního převratu.

Čestným občanem Šumperku je Tomáš Motýl
Dlouholetý sbormistr Šumperského dětského sboru Tomáš Motýl se stal čestným občanem města Šumperka. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 22. dubna.
Tomáš Motýl si svou dlouholetou a systematickou prací s dětmi Šumperského dětského sboru, který založil jeho otec Alois, vybudoval pověst vynikajícího sbormistra a pedagoga.
„Více než čtyřicet let aktivního sbormistrovského působení Tomáše Motýla nebylo prodchnuto jen hudební profesionalitou, ale především citlivým a lidským vedením dětí. Z malých zpěváčků vychoval mnoho osobností, které v různých oborech zúročují stopy času prožitého v tvůrčí a přátelské atmosféře,“ napsal Vít Rozehnal, někdejší dlouholetý šumperský zastupitel, který návrh na udělení čestného občanství podal.