Na postu faráře i děkana celého zábřežského děkanátu jej nahradil Radek Maláč.

Slavnostní předání funkcí se uskutečnilo na bohoslužbě ve středu 26. července.

Zábřežským farářem byl František Eliáš od roku 1992, děkanem se stal na začátku roku 1993.

Za dobu svého působení zanechal v regionu nesmazatelnou stopu.

Zasloužil se o obnovu řady kostelů a kaplí, jen v samotném Zábřehu získal pro farní chrám nový oltář, topení či zvony.

Díky svému lesnickému vzdělání se vybudoval i církevní lesní hospodářství.

Výtěžek z farních lesů posloužil na financování oprav kostelů či rozvojové projekty.

Jeho posledním velkým počinem byl nákup budovy bývalé základní umělecké školy v Zábřehu, která slouží jako pastorační centrum.

Novým zábřežským farářem a děkanem se stal Radek Maláč, který v posledních letech působil v Červené Vodě u Králík.

Novým působištěm Františka Eliáše je Zvole, odkud spravuje i farnost Maletín.