Spojuje je stejně zdobená fasáda. Škola už léta nesloužila svému účelu, byl v ní jeden byt a v přízemí ordinace lékařů.

„Přízemí bylo ale tak mokré, že už se delší dobu nedalo využívat. Proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci domu na bydlení,“ řekl starosta Moravičan Antonín Pospíšil (nez.) Oprava si vyžádala pět milionů korun, přičemž obec dostala 1,6 milionu dotace od státu. Získala čtyři malometrážní dvoupokojové byty s podmínkou, že bydlet v nich mohou jen lidé s nižšími příjmy.

„Zájemce už mále, ale ještě do konce července přijímáme žádosti. Stanovili jsme kritéria výběru, v srpnu rozhodne zastupitelstvo. Přednost dostanou samozřejmě lidé z obce,“ dodal starosta. K nastěhování bude někdejší škola připravena v září.