Lesy České republiky Krnov, kterým stavba patří, slíbily, že opravu odstartují do konce letošního roku

„Vám by se taková díra v zídce líbila? Máme rádi kolem sebe hezké prostředí. Neležíme na zádech, tvrdě pracujeme, abychom to tady měli pěkné. Zahradu máme plnou květin a pak se máme dívat na díru? Ta nám navíc stále bere zeminu ze zahrádky,“ zlobí se Juliana Schuchová.

Nejen estetika je tím, co rodinu trápí. Z otvoru v opěrné zdi se uvolňuje zemina. Škody jsou větší při silných deštích. Při zvýšené hladině vody v korytě mají Schuchovi obavy z dalších škod.

„Metr za metrem jde poškození dál a dál a pojišťovna nám to nebude neustále platit, když pro nápravu Lesy nic nedělají. Už se u nás od této společnosti vystřídali tři různí zaměstnanci a pokaždé jen slíbili, že to budou řešit. Říkají jen, že vše dají do pořádku za měsíc, za půl roku, za rok. Dělají z nás jen hlupáky,“ nešetří kritikou na adresu společnosti Lesy České republiky Krnov Jaroslav Schuch.

Tvrdohlavost rodiny konečně po deseti letech padla na úrodnou půdu. Pracovníci společnosti si prohlédli koryta řeky a přislíbili nápravu.

„Jedním z úseků koryta toku, jež zamýšlíme opravit, je také úsek, kde se nachází předmětná zídka. Způsob a rozsah opevnění břehu v místě zídky bude navržen projektantem tak, aby byl zajištěn odtok vod v korytě při dvacetileté vodě,“ prohlásil vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry Vladimír Němčanský.

Schuchovi se tak po letech slibů zřejmě ještě letos dočkají nápravy. „Práce na opravě plánujeme v závislosti na vyřízení příslušných rozhodnutí a podmínkách orgánů státní správy na úseku ochrany vod a životního prostředí. Podle plánu bychom měli práce zahájit ještě v letošním roce,“ dodal Němčanský.