„Tady to byly okurky. Je po nich. Vedle máme brambory, ale nevím, jestli je můžeme jíst,“ řekla při obhlídce zahrádky Eva Zikopulo ze Skorošic na Jesenicku.

„Zahrádka je zničená. Tolik práce a všechno je k ničemu. Nevím, jestli můžeme zeleninu jíst,“ posteskla si Emílie Filgasová z Vlčic při prohlídce záhonů.

Povodeň se prohnala jednadvaceti obcemi Jesenicka. V posledních týdnech se objevila různá varování. Podle jedné zprávy mají lidé dokonce pět let nechat své zahrádky ladem. To je podle hygieniků nesmysl. Jesenicko není oblastí s chemickými továrnami. Výhodou severního regionu je rychlá, ne stojatá voda, která způsobuje zahnívání. Přesto je podle hygieniků na místě opatrnost.

„Vše záleží na tom, kde zahrádka je. Pokud ji spláchla voda ze svahů, tam bych problémy neviděl. Pokud ale došlo k vyplavení kanalizací a septiků, tam bych byl opatrný. Sice může pomoci omytí a oloupání zeleniny, ale jistota je jistota,“ řekl Aleš Tesařík z odboru hygieny výživy a předmětů Krajské hygienické stanice Olomouc.

„Jestliže se někde přežene voda, ve které může být cokoliv, není potravina spolehlivá a bezpečná. Zelenina ze zaplavených zahrad je riziková. Záleží na lidech, jakému riziku se vystaví,“ připojil se Karel Freudmann z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Olomouc.

Ovoce však podle něj mohou lidé konzumovat bez jakýchkoli obav. „Když se ovoce důkladně omyje, není problém, ale u zeleniny nemůžeme garantovat nezávadnost,“ dodal Freudmann.