Vlastník soukromé železnice již vypsal soutěž na zhotovitele zakázky. Po vítězi tendru bude chtít, aby na přejezdech vybudoval mimo jiné celopryžové přejezdové konstrukce a zabezpečovací zařízení se závorami. „Hlavním cílem investice je zvýšení bezpečnosti. Jsou to poslední dva přejezdy bez závor na Železnici Desná, které se kříží se silnicemi první třídy,“ uvedl technický pracovník svazku obcí Jaroslav Strachota.

Svazek obcí údolí Desné by chtěl přejezdy rekonstruovat v září či v říjnu. V době oprav by motoristé měli úseky objíždět po provizorních cestách. Náklady na opravy přejezdů dosáhnou podle předběžných odhadů osm milionů korun. Vlastník železnice se pokusí získat na akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Pokud bychom neuspěli, investici bychom posunuli,“ uvedl Strachota.

Svazek obcí údolí Desné získal devatenáctikilometrovou trať ze Šumperka do Koutů nad Desnou s odbočkou z Petrova nad Desnou do Sobotína v roce 1997. Trať tehdy poničily povodně a České dráhy na ní chtěly zastavit provoz. Obce se proto spojily, aby dráhu zachránily.