Vzájemná spolupráce střední i vysoké školy zahrnuje množství různých vzdělávacích aktivit. Přírodovědecká fakulta nabízí studentům nejen možnost „ochutnat“ vysokoškolské prostředí formou odborných přednášek a exkurzí, ale rovněž pomoc a podporu při vedení prací v rámci středoškolské odborné činnosti.

„Naše škola zase umožní studentům učitelských oborů přírodovědecké fakulty realizovat u nás praxi a provádět didaktické výzkumy. Věříme, že tato spolupráce do budoucna podpoří zájem našich studentů o přírodovědné vzdělávání,“ uvedla pedagožka šumperské Stření odborné školy Blanka Gieslová.

Střední odborná škola v současné době nabízí studium v oborech Agropodnikání, Cestovní ruch, Ekologie a životní prostředí a veřejnosprávní činnost. Den otevřených dveří se ve škole koná 14. února odpoledne.