Ladislav Bařinka ukončil lékařské studium na univerzitě v Brně v roce 1955. Druhou atestační zkoušku z plastické chirurgie složil v roce 1961. Již v té době publikoval v odborných časopisech. V následujících letech byl na stážích, přednášel či pracoval na zahraničních univerzitách.

V roce 1982 byl jmenován profesorem pro plastickou chirurgii na brněnské univerzitě. O dva roky později byl jmenován přednostou kliniky plastické chirurgie v brněnské nemocnici u svaté Anny.

Tento post zastával až do roku 1992. Na této klinice se věnoval například replantacím, rozštěpům u dětí a novým chirurgickým postupům při úrazech a chorobách z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie.

„Během své šedesátileté praxe provedl přes čtyřicet tisíc operací na českých i zahraničních klinikách. Je autorem dvaadvaceti českých a spoluautorem tří světových patentů,“ vypočetl Pavel Žára z centra komunikace Fakultní nemocnice Brno.

Poslední rozloučení s Ladislavem Bařinkou se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna v Brně.