Přestože po maturitě odešel do Rakouska, aby se zde věnoval dráze lékaře, na své rodné město a na jeho obyvatele nezapomněl.

Pravidelně se do Šumperka vracel a od roku 1992 svými štědrými finančními dary podporoval místní spolky, organizace i jednotlivce, mezi něž rozdělil jen za posledních dvanáct let více než tři miliony korun.

„Finanční podporu věnoval například dětskému sboru Motýli, Klubu tanečního sportu, římskokatolické farnosti i Charitě, okrašlovacímu spolku a desítkám dalších," řekla mluvčí radnice Olga Hajduková.

Univerzitní profesor, doktor medicíny Viktor Dostal se narodil 4. února 1924 v Šumperku.

Byl uznávaným lékařem a vědcem na poli alergologie a imunologie. Jako lékař a vědec působil ve Vídni, kde také žil.

V roce 1994 mu Zastupitelstvo města Šumperka udělilo čestné občanství především za jeho významnou pomoc při zřizování imunologického a hematologického oddělení šumperské nemocnice.