Na přístavbu šaten a zázemí u hokejového stadionu v těchto dnech finišuje výběrové řízení. Přihlásily se do něj čtyři firmy, hodnoticí komise už vybrala vítěznou, ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Nyní běží patnáctidenní lhůta, po kterou mohou neúspěšní uchazeči podat odvolání.

„Zatím jen prozradím, že vybraná byla šumperská společnost. Co se týče ceny, oproti loňskému roku došlo k navýšení zhruba o deset milionů korun,“ řekl Předseda správní rady Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Podniky města Šumperka jsou firma vlastněná městem, zimní stadion spravují a zakázku vypisují. Loni se odhadovaná cena stavby pohybovala kolem 38 milionů korun.

Peníze požírá inflace

Přístavba se šatnami se měla stavět již v loňském roce. Město ale přes opakovaná ujištění nezískalo na tento účel dotaci z Národní sportovní agentury.

„Ze strany Národní sportovní agentury to byl podle mého čistý podraz. Měli jsme několik jednání, dokonce s panem Hniličkou (bývalý předseda agentury, pozn. red.), a vždy jsme byli ujišťováni, že naše žádost je v pořádku, že bude podpořena. Nakonec se celý dotační program zrušil, a proto naše žádost schválena nebyla. V té době jsme měli vysoutěženou společnost, která nabídla dobrou cenu. Bohužel jsme loni nenašli odvahu na to peníze poslat z městského rozpočtu,“ řekl při projednávání problematiky na březnovém zastupitelstvu radní města Šumperka Michael Kohajda.

Právě na tomto zasedání zastupitelé záměr přístavby schválili a ze zdrojů města navýšili základní kapitál Podniků o 34 milionů korun. Tato částka má investici částečně krýt.

Dalších dvacet milionů Podniky do akce vloží ze svých zdrojů. Firma také jedná o tom, aby mohla i za změněných podmínek využít již získanou čtyřsetitisícovou dotaci z Olomouckého kraje.

I přes očekávanou vyšší cenu se zastupitelé výstavbu rozhodli podpořit.

„Opět nám (Městu Šumperk, pozn. red.) na konci tohoto kalendářního roku zbude obrovské množství peněz, které jsme neproinvestovali. Jsou to peníze, které požírá inflace. Co neutratíme rozumnou investicí do připraveného projektu, bude velká škoda, protože se ty peníze znehodnotí,“ argumentoval ve prospěch výstavby šaten na březnovém zastupitelstvu Michael Kohajda.

Nová tribuna 

Pokud vše půjde a vybraná firma smlouvu podepíše, měla by nastoupit na přelomu května a června. Na výstavbu bude mít 72 týdnů, tedy více než rok.

„Bude to komplikované stavba. Zdemoluje se severní tribuna, stavba bude vnořena do stávajícího objektu. Navíc nám na stadionu poběží hokejová sezona. Během ní může společnost pracovat, ale v omezeném rozsahu,“ řekl Miroslav Pospíšil.

Na místě stávající tribuny vyroste nová, pod níž vzniknou skladové a komunikační prostory, prádelna a sušárna. Na tribunu bude navazovat zděná přístavba pomyslně rozdělena na střední, východní a západní část.

Střední část bude tvořit vstup s vrátnicí, ošetřovna a chodba do zimního stadionu. Východní část bude sloužit mládežnickým sportovcům. V přízemí se budou nacházet šatny, umývárny a toalety, v patře pak klubovna, prostory pro trenéry, posilovna, učebna, sklady a technická místnost.

V přízemí západní části určené dospělým budou šatny, zázemí kustoda, prostor pro trenéry, posilovna, umývárna a toalety, v patře pak prostory vedení klubu, kuchyňka, sklad, klubovna, toalety a wellness.