„Šatny jsou zde prakticky ve stejném stavu zhruba třicet let, nyní už jsou nevyhovující. Šumperští hokejisté hrají extraligu, patří k úspěšným týmům. Zázemí, ve kterém se pohybují rozhodně neodpovídá jejich potřebám. Chybí tu vedle důstojných šaten také potřebná relaxační a odpočinková zóna. Kvalitní zázemí potřebují také týmy mládeže," vyjmenoval ředitel PMŠ Miroslav Pospíšil.

Ještě v červenci to vypadalo, že se stavbě nového zázemí nebude nic bránit. Byla vypsána soutěž, byl vybrán zhotovitel a PMŠ čekaly se pouze na oficiální potvrzení o přidělení dotace.

„Administrátor žádosti nás ubezpečoval, že vše probíhá dobře, že bylo dokončeno věcné i formální hodnocení naší žádosti a očekává, že do konce měsíce proběhne registrace akce a budeme vyrozuměni," říká Miroslav Pospíšil.

Městská firma bez šance?

Několik týdnů na to ale Národní sportovní agentura oznámila, že příslušný dotační titul zcela ruší a nahradí ho jiným, který má být pro žadatele spravedlivější. Projekty mají být hodnoceny ne podle pořadí, v jakém se o dotace přihlásily, ale podle kvality.

„Přiklonili jsme se k vypsání nové soutěžní výzvy, ve které nebudou chybět hodnotící kritéria v podobě posouzení kvality projektů a ekvivalentu bodového hodnocení. Důrazem bude koncipování hodnotících kritérií takovým způsobem, aby bylo zřejmé, v jakých otázkách či kritériích a jak konkrétně spolu budou jednotliví žadatelé „soutěžit“ a aby bylo zřetelně přezkoumatelné, zda poskytovatel dotace hodnotil žádosti tak, jak předeslal,“ uvedla místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

Problém je však v tom, že se nová výzva nevztahuje na obchodní společnosti, přestože jsou stoprocentně vlastněné městem, což je i případ Podniků města Šumperka.

„Podali jsme proto žádost do jiného programu,“ sdělil ředitel PMŠ, který se však obává, že na prostředky na nové zázemí pro hokejisty městská firma nedosáhne.