V Jeseníku a jeho okolí třetí červnový týden pracovalo šest skupin mladých lidí od 13 do 18 let. Plnily výzkumné úkoly, které si samy vymyslely a vedly.

„Tento program je unikátní v tom, že nadané děti si týmy samy vedou a organizují. Neposunují se jen po stránce odborné, ale i lidské. Řeší konfikty v týmu, domlouvají si experty na univerzitách. Když jim něco nejde, pomůžeme jim, ale odpovědnost je na jich,“ řekl Pavel Rušar, ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka, které akci spolu s Národním pedagogickým institutem ČR pořádá.

Dva z týmů se zabývaly zkoumáním biodiverzity rostlin a hmyzu na několika lokalitách v regionu.

„Celý týden jsme byli v terénu, určovali jsme hmyz v Hraničkách, na Bobrovníku a na louce za Pentagonem. Teď dáváme výsledky dohromady s botaniky. Vždycky jsme byli na stejných lokalitách a pracovali jsme vedle sebe. Předpokládáme, že když je někde vyšší biodiverzita rostlin, je tam i větší biodiverzita hmyzu. To ještě budeme muset doložit daty,“ popsala ve čtvrtek 17. června Michaela Stará z entomologického týmu.

Výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku v úterý 8. června.
Stavba rozhledny na Kraličáku jitří emoce, dohlédne na ni mezistátní komise

Stavěli i vodní rakety

Tým mladých fyziků stavěl vodní rakety nesoucí měřicí systémy, skupina programátorů si vytkla za cíl vyvinout nový rezervační systém pro vlastivědné muzeum, další z týmů se věnoval veřejnému prostoru za pandemie.

Sekce chemiků zkoumala tajemnou hmotu, která se objevila ve sklepení jesenické Vodní tvrze a ničila technické systémy expozice čarodějnických procesů.

„Přišli jsme na to, že určitě není organického původu, to už máme potvrzené. Máme několik hypotéz, jak by to anorganicky mohlo fungovat. Postupně vyřazujeme teorie, které se neprokáží, a navrhneme, jak předejít tomu, aby se hmota vytvářela,“ řekla před závěrem výzkumu badatelka Michaela Holarová.

Nová služebna Městské policie Jeseník v prostorách obchodního domu Alkron.
Jeseničtí strážníci přesídlili do Alkronu, nejen "obchoďák" bude bezpečnější

Podpora od politiků

Práci v terénu předcházela půlroční příprava týmů přes on-line komunikační aplikace. Týden v Jeseníku vyvrcholil prezentací, které se účastnil mimo jiné předseda Senátu České republiky Miloš Vystrčil a další senátoři a krajští politikové.

„Sjeli jsme se do Jeseníku, abychom podpořili talentovanou mládež a popřemýšleli, jak podobné projekty rozvíjet i z pozice Senátu,“ uvedl senátor Miroslav Adámek, který v horní komoře Parlamentu hájí zájmy Jesenicka a Šumperska.

T-expedice není hrou na vědu, pro jesenické muzeum má velký význam.

„Spojujeme tím tři aktivity, které má muzeum dělat, a to poměrně inovativní formou. Je to vzdělávání, dále výzkum. Týmy pracují na reálných úkolech, výsledky jsou pak publikovány ve sborníku. Zatřetí má muzeum tvořit sbírky. Z této expedice jsou během týdne pořízeny stovky sbírkových předmětů,“ shrnul Pavel Rušar.