Ačkoli si byl závod prohlédnout potenciální zájemce, dražby konané ve středu 24. ledna se nikdo neúčastnil.

Areál podniku s budovami byl k mání za 21,5 milionu korun. Potenciální zájemce mohl kromě pozemků získat hlavní výrobní halu, sociální a administrativní budovu, učňovské středisko, obrobnu, trafostanici, lisovnu, nástrojárnu nebo sklady.

„Jednalo se o opakovanou dražbu, byla druhá v pořadí. O dalším postupu ještě není rozhodnuto. Sdělí jej insolvenční správce na základě pokynů věřitele,“ řekla Klára Odehnalová z firmy Prokonzulta, která dražbu organizovala.

Při první z dražeb konané loni v listopadu činila vyvolávací cena 34,4 milionu korun. Hodnotu areálu určil znalec na 43 milionů korun.

Současné dražbě předcházela dvojice prohlídek. „Na prohlídce byl přítomen potenciální zájemce,“ informovala Klára Odehnalová s tím, že jmenovat jej nemůže.

Tento fakt však dává naději, že pokud by při případné další dražbě klesla vyvolávací cena ještě níže, mohl by o areál projevit zájem.

Práce pro stovky lidí

Závod ZKL v Hanušovicích byl klíčovým zaměstnavatelem v širokém okolí. Práci dával stovkám lidí. Orientoval se na výrobu pro automobilový průmysl. Pracovníci zde vyráběli potrubí pro chladicí a brzdicí soustavy či klimatizace.

Podnik zkrachoval v roce 2016 poté, co mu kontrakt vypověděl klíčový odběratel. V současné době je areál prázdný.