U příležitosti oslav osmi set let své existence pořádalo město 28. března v prostorách Sanatoria Edel společenský večer. Hlavním bodem bylo ocenění osobností města.

„Občané Zlatých Hor měli možnost do konce ledna nominovat osobnosti města za jejich práci a přínos pro město Zlaté Hory v různých oblastech života nebo také za zvlášť významné dílo nebo čin nebo také za záchranu života,“ uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Radnice ocenila devět osobností, udělila rovněž jedno čestné občanství a poděkování rady města.

Oceněné osobnosti Zlatých Hor

Vinzenz Brauner in memoriam - Cena města za významnou činnost v oblasti boje proti nacistické totalitě.

Jiří Čanko in memoriam – Cena města za záslužnou a dlouholetou hasičskou činnost.

Věra Tišnovská, p.g. in memoriam - Cena města za významnou činnost v oblasti hydrogeologie a rozvoje oddílu orientační běhu.

MUDr. Josef Jakubík – Cena města za významnou a dlouholetou činnost v oblasti zubní lékařské péče.

Ing. Marie Kalendová – Cena města za významnou a dlouholetou činnost v oblasti hudby, lidové kultury a práci s dětmi a mládeží.

MUDr. Vladimír Svozil – Cena města za významnou a dlouholetou činnost v oblasti rozvoje lázeňské péče a speleoterapie.

Josef Šmoldas – Cena města za dlouholetý zájem o město a region, za významnou literární, výtvarnou, sběratelskou a badatelskou činnost.

Jiří Tománek st. – Cena města za významný a dlouholetý v rozvoj fotbalového oddílu tělovýchovné jednoty a publicistickou činnost.

Josef Žáček – Cena města za významnou celoživotní činnost v oblasti hospodářském rozvoje města, podnikání a zaměstnanosti.

Čestné občanství

P. Stanislav Lekavý in memoriam za obnovu církevních památek a uzdravení vztahů mezi Čechy a Němci.

Poděkování rady města

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – za záslužnou a dlouholetou hasičskou činnost a záchranu životů a majetku.

Během večera byla odhalena také nová vizuální identita Zlatých Hor včetně loga. To tvoří zlatý pruh, pod nímž je uveden název města, v dalších variantách i jeho organizací.

„Barevný koncept vychází z historického těžení zlata, kde hlavními barvami jsou odstíny zlaté. Stříbrná a měděná pak slouží jako doplňkové barvy,“ uvedli tvůrci vizuální identity z agentury MD works.

Vizuální komunikaci doplňuje slogan Září ve všech směrech. „Tento výraz symbolizuje sílu a jedinečnost města jako celek, ale také odkazuje na rozlohu Zlatých Hor,“ objasnili tvůrci.

Nádraží ve Zlatých Horách v dubnu 2023. Na snímku Ivo Řehák (vlevo) a Jiří Pěčonka.
Nejdřív chtěli jen uklidit, teď u Zlatých Hor oživují celou trať

Slavnostním večerem oslavy osmi set let města nekončí. Prolínat se budou akcemi v průběhu celého roku. V půli června bude například otevřena výstava k 800 letům města s křtem knihy.

„Vrcholit by měly oslavy o prázdninách, kdy 26. a 27. července pořádáme na náměstí Zlaté dny. Jsou to tradiční městské slavnosti. V letošním roce zde přivítáme kapely jako Olympic nebo Jelen. A v srpnu nás čeká mistrovství světa v rýžování zlata, které budeme hostit po čtrnácti letech,“ řekl vedoucí Městských kulturních zařízení Zlaté Hory Libor Šťastný.