„V poradně se od nás dozvědí o nabídkách sociální pomoci, právech a povinnostech s ní spojených, o dávkách sociální podpory pro zrakově postižené i pro rodinné příslušníky, kteří se o ně starají,“ řekla vedoucí šumperského centra Renata Jandrtová, jež před nedávnem převzala funkci po zakladatelce centra Hedvice Raškové, která odešla do důchodu. Šumperská odbočka poskytuje také odborné poradenství v oblastech práva a vzdělávání, pracovního uplatnění, odstraňování bariér a možnostech využití nejrůznějších pomůcek, které lidem se zrakovým postižením usnadňují život. Pro rady mohou lidé letos přicházet v pozměněné době, v pondělí od osmi do dvanácti hodin, ve středu od půl jedné do půl páté a ve čtvrtek od osmi do desíti hodin.

Další poskytovanou službou střediska jsou sociálně aktivizační služby. „Díky nim i lidé s těžkým postižením zraku mohou překonat znalostní a komunikační bariéry při jejich začleňování do společnosti, v čemž napomáhají také klubová setkání, na nichž si s ostatními stejně postiženými lidmi mohou vyměňovat zkušenosti a poznatky,“ poznamenala Jandrtová. Klienti si navíc mohou vybrat ze široké škály činností pro volný čas. Pracovníci střediska se přes prázdniny snažili vymýšlet nové kroužky a aktivity. Vedle kroužků přátel videa, počítačových koumáků, malých kuchařů a keramiky spolu s klubovými setkáními v hudební a literární kavárničce přes léto jezdili především na výlety a exkurze, a to nejen autobusem či vlakem, ale také na tandemových kolech, díky nimž se na bicyklu mohou prohánět nevidomí i se svými rodinnými příslušníky.

Mezi aktivity by se brzy mohla zařadit i možnost vyzkoušet si lezení na horolezecké stěně a ke kurzu anglického jazyka by měla přibýt francouzština a němčina. Podle nové vedoucí střediska se však ve vymýšlení nových aktivit už klienti nespoléhají jen na pracovníky, ale sami přicházejí s novými nápady. „A to je velmi povzbuzující, vždyť jen oni sami vědí, co potřebují,“ dodala Jandrtová.

Šumperská odbočka organizace spolupracuje také s Tyflocentrem starajícím se o zaměstnatelnost klientů v úzkém kontaktu s úřadem práce a Tyfloservisem. Ten učí nevidomé především chůzi s holí, práci na počítači, Braillovo písmo a další nezbytné dovednosti.