Úpravna vody v Adolfovicích mění surovou vodu z Šumného a Borového potoka na pitnou. Úpravna však měla problém zvládnout situace, kdy do ní při nárazových deštích či rychlém tání sněhu přitékala méně kvalitní voda. Nyní je zařízení schopno se s takovými případy vyrovnat.

Odborníci doporučili modernizovat technologickou linku úpravny o takzvanou koagulaci a vápenné hospodářství. To umožní upravovat surovou vodu i za velmi zhoršených podmínek, snižovat množství použitého chlóru, prodloužit životnost kovových potrubí a zlepšit monitoring kvality vody.

Rekonstrukce trati mezi Šumperkem a Uničovem, stav 21. června 2022. Usazování mostu poblíž šumperského letiště.
Na trati ze Šumperka do Olomouce usadili most. Kdy tam posviští vlaky?

„Návrh technologie se obecně stanovuje z nejobtížnějšího kvalitativního stavu vody odebírané ze zdroje. Na základě toho je navržená technologie ve smyslu koagulace a dvoustupňové separace suspenze s následnou dezinfekcí vody prakticky jediná možná, aby úpravna dokázala reagovat na všechny možné varianty jakosti surové vody,“ vysvětlila Helena Sochorová ze společnosti Vodohospodářský podnik. Firma spolu s Ústavem vodního hospodářství obcí při Vysokém učení technickém Brno technologické řešení navrhovala.

Polovinu nákladů pokryla dotace

Investice za 86 milionů korun bez DPH byla nevyhnutelná také proto, že úpravna nesplňovala podmínky vyhlášky Ministerstva zemědělství o vodovodech a kanalizacích. Polovinu nákladů uhradila dotace.

Díky rekonstrukci úpravny se stabilizuje kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního období. Vodu nebude nutné tolik chlorovat, sníží se její negativní vliv na kovová potrubí, zlepší se monitoring vody. Mírně i naroste výkon úpravny, a to z 55 na 60 litrů za sekundu.

Slavnostní otevření budovy zázemí na tenisových kurtech v Zábřehu.
Kurty dostaly "nejlepší zázemí v okolí". Zábřeh sní i o lezecké stěně a kluzišti

V první půli června šla rekonstrukce do finále.

„Testujeme nový řídicí systém i instalované technologie a připravujeme se na zkušební provoz,“ uvedla tehdy ředitelka Vodovodů a kanalizací Jesenicka Lenka Podhorná.

Rekonstrukce probíhá dva roky.

„Ani v jednom případě jsme nemuseli provoz úpravny přerušit na tak dlouhou dobu, aby se to dotklo dodávek pitné vody pro naše odběratele,“ doplnil technický ředitel VAK Robert Černý.