Mezi dodavateli zateplovacích systémů je v Rusku na čtvrtém místě, v Moskvě je dokonce první.

„Východní trhy představují jedno z klíčových zahraničních odbytišť. Kvůli krizi nastal všeobecný pokles exportu, řešení krize bude v tomto regionu složitější než jinde, investuje se tam jen do toho nejnutnějšího. Ale potenciál je v Rusku tak velký, že se vyplatí vyčkávat. V Moskvě jsme začínali od úplné nuly a dnes tam držíme už pětinu trhu,“ uvedl generální ředitel Stomixu Bořivoj Minář.

V současné době se Stomix ujal role poradce v přípravách na revitalizaci starší zástavby v ukrajinském Lvově. Tamní majitelé bytů by rádi přiměli samosprávu ke spolupráci na snižování nákladů spojených s bydlením, protože si uvědomují, jak rostou ceny energií. Časem by pro ně mohly překročit únosnou hranici.

„Očekáváme, že vedle nastartování spolupráce získáme také užitečné zkušenosti při jednání s tamní samosprávou. Pomůžeme propagovat výhody revitalizace, oslovovat veřejnost. Dodáme naše experty,“ řekl Minář.

Firma Stomix vznikla v roce 1993, na ruském trhu působí od roku 2001. Pod její značkou funguje dnes šestadvacet obchodních společností, z toho jedenáct na území České republiky a patnáct na východ od našich hranic.