Dvojici bytových domů lidově zvaných Kachlíkáče získalo město začátkem devadesátých let. Původně byly součástí místních kasáren a žili v nich Sověté. Domy město před dvaceti lety nechalo opravit, rekonstrukce se však ukázala jako problematická.

„Jsou tam problémy co se týče zateplení. Největší jsou ve střeše, kde chybí parozábrana. Ty domy trpí vlhkostními poruchami. V poslední době máme stále více stížností od nájemníků kvůli plísním, táhne jim okny. Vlhkost má vliv i na všechna okna a balkonové dveře, všechno se kroutí. Některé byty jsou v celkem hrozném stavu,“ konstatovala vedoucí Oddělení majetku Městského úřadu Jeseník Monika Nepejchalová.

Při revitalizaci obou domů by došlo na rekonstrukci celé střechy včetně jejího zateplení, výměnu oken a balkonových dveří, zateplení obvodového pláště, sanaci a rekonstrukci balkonů a zateplení podlahy mezi sklepy a přízemím. Celkové náklady dosahují 29 milionů korun, z toho by dotace pokryly téměř dvanáct milionů korun.

Vybraná k financování

„Žádost o jejich poskytnutí byla úspěšná, je doporučena a vybrána k financování. Do konce roku musíme doložit stavební povolení a následně bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Stavební práce by měly začít v příštím roce, nejzazší termín dokončení je v roce 2022.

Problémem zvažované rekonstrukce jsou nízké ceny nájmů. Více než polovina nájemníků hradí od sedmnácti do dvaadvaceti korun za metr čtvereční, nejvyšší nájem se šplhá k necelým jednašedesáti korunám. Rozloha některých bytů přitom přesahuje sto metrů čtverečních.

„Město se nyní snaží nastavit výši nájemného tak, aby nájmy generovaly prostředky přinejmenším na základní údržbu bytového fondu. Při výši nájmu dvacet korun za metr čtvereční to bohužel možné není,“ konstatoval místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Na podmíněnost rekonstrukce zvýšením nájmů upozornil na posledním zasedání jesenického zastupitelstva Rodan Hojgr.

„Aktuální nastavení nájmů neumožňují s péčí řádného hospodáře rozhodnout o investici do těchto budov. Prvním krokem musí být dohoda o zvýšení nájmů s nájemníky. Pokud by nebyla možná, musí se jít soudní cestou,“ řekl.

Kolik za nájem?

Podle znaleckého posudku se aktuální cena nájemného blíží stokoruně za metr čtverečný. Konkrétní částka, na kterou město obyvatelům nájemné zvýší, zatím nepadla. Vedení města ji chce projednat se zastupiteli.

Vybrané peníze se mají vracet do údržby domů. Díky revitalizaci navíc obyvatelé ušetří až dvě pětiny nákladů na vytápění.

„Nesměřujeme k tomu, aby nájemníci platili komerční nájemné. Myslím si, že s valnou většinou nájemníků se dohodneme,“ dodala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Pohovory s jednotlivými obyvateli se mají uskutečnit v září.

Zastupitelé na červnovém zasedání schválili pokračování záměru revitalizace panelových domů. Zároveň uložili oddělení majetku vypracovat analýzu, z níž má vyplynout i cena, za jakou by bylo možné byty eventuálně prodat. Prodej by přicházel v úvahu v případě, kdyby se nájemné nedařilo zvýšit. „Myslím, že tyto záležitosti jsou propojené,“ poznamenala starostka Blišťanová.